Instrucțiuni de utilizare

  1. Curăţaţi şi uscaţi în detaliu sticla!
  2. Ţineţi aplicatorul între degetul mare şi celelalte degete, cu tamponul în jos. Poziționați aplicatorul pe mijlocul parbrizului.
  3. Presaţi aripioarele până auziţi un pocnet şi lichidul este eliberat pe tampon. Utilizaţi-l imediat.
  4. Ştergeţi cu tamponul moale al aplicatorului suprafaţa de sticlă în sus şi în jos, apoi lateral, pentru a vă asigura că sticla este bine acoperită. Evitaţi suprafeţele vopsite.
  5. Îndepărtaţi lichidul de pe suprafeţele care nu sunt din sticlă cu un prosop de hârtie uscat.
  6. Ştergeţi sticla cu un prosop de hârtie uscat şi curat după un minut de la aplicarea Aquapel pe întregul parbriz.

Un aplicator de unică folosinţă va trata un parbriz sau două geamuri laterale.

Note

  • Nu permiteţi ca Aquapel® să se usuce pe parbriz.
  • Nu se aplică la temperaturi sub 15°C și peste 35°C , sau în condiţii de umiditate excesivă.
  • Odată aplicat, Aquapel® Glass Treatment poate fi reaplicat în funcţie de nevoi.
  • Curăţarea sticlei cu soluţii obişnuite pentru curăţare nu va afecta durabilitatea produsului.

Cum funcţionează

Utilizând o tehnologie inovată pentru industria aviaţiei, Aquapel Glass Treatment formează o legătură chimică cu sticla, ceea ce creşte proprietatea de a respinge apa, făcând apa să formeze picături şi să se scurgă uşor de pe sticlă. Acești compuși fluorurați se aplică în doar câteva minute pe un parbriz curat şi uscat, sau pe orice suprafață exterioară din sticlă. Tratamentul are un efect până la de 6 ori mai durabil în comparaţie cu produsele pe bază de silicon.

În plus, Aquapel Glass Treatment rămâne extrem de eficient după luni de utilizare normală, inclusiv în urma unor ploi abundente și ninsori, după spălarea maşinii, curățarea sticlei.

Tratamentul Aquapel Glass Treatment a fost dezvoltat de PPG Industries, lideri în tehnologia sticlei.  Atunci când se aplică pe parbrizul unui autovehicul, acest produs inovator îmbunătățește vizibilitatea pe timp de ploaie, atât ziua cât și noaptea. Aquapel® Glass Treatment formează o legătură chimică cu sticla, spre deosebire de alte produse care pur și simplu acoperă sticla. În consecinţă, efectul Aquapel Glass Treatment poate dura de până la 6 ori mai mult în comparaţie cu alte produse. O singură aplicare poate dura 6 luni de zile!

Domeniu de utilizare: Tratament Hidrofob Sticlă.

atentie
Atenție:
H315 – Provoacă iritarea pielii.
H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P261 – Evitaţi să inspirați vaporii.
P264 – Spălaţi-vă bine după utilizare.
P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P391 – Colectaţi scurgerile de produs.

Compoziție: Fracţia nafta (petrol), Concentrație: ≥50%.
Termen valabilitate: nelimitat.